Pojem mentálny koučing je pre mnohých neznámou, ale táto profesia sa čoraz častejšie dostáva aj do športového prostredia. Práve pred majstrovskou sezónou sa Levickí Patrioti pokúsili vyskúšať niečo nové, keď využili služby Milana Kalmancaia. V nasledujúcich riadkoch priblíži svoju profesiu, náplň práce a ako sa jeho služby v tíme aplikovali.

- Pred sezónou si sa pripojil k realizačnému tímu Levíc. Čo bolo podnetom a ako vznikla vaša spolupráca?
„Oslovili ma majitelia s tým, že by potrebovali pomôcť pri rozoji tímu v mentálnej oblasti. Stretol som sa s trénerom, dohodli sme sa na určitom procese. Na začiatok som mal spraviť diagnostiku hráčov a od diagnostiky sme sa mali odraziť k ďalšej spolupráci. Nakoniec sa z toho vykľulo to, že sme s trénerom Teom Hojčom boli v podstate každý týždeň v kontakte. Rozoberali sme všetky situácie, ktoré sa týkali mentálnej prípravy tímu a aj hráčov.“

- Prečo si ťa vlastne klub zavolal?
„Nikdy som takto nad tým neuvažoval, že prečo si ma zavolali. Skôr som sa pozeral dopredu. To znamená, že akým spôsobom im viem pomôcť k dobrým výsledkom. Myslím, že cítili potrebu zmeny a ďalšej inšpirácie oproti predchádzajúcim dvom ročníkom, kedy neprešli cez štvrťfinále.“

- Mentálny kouč je pre mnohých neznámym pojmom, priblíž svoj popis a náplň práce.
„Mentálny koučing je príprava športovca na výkon po mentálnej stránke. Športový výkon sa skladá z viacerých aspektov. Fyzickej prípravy, taktickej a strategickej prípravy a samozrejme mentálnej prípravy. A samotná mentálna príprava má mnoho ďalších smerov. Zo skúseností, ktoré mám, viem, že v tejto oblasti sa na Slovensku robí veľmi málo. Pod pojmom veľmi málo mám na mysli takmer nič. U každého športovca je to ale iné. Je rozdiel koučovať tím a je rozdiel koučovať jednotlivca. Moja práca zahŕňa prípravu športovca po psychickej stránke na výkon a napríklad aj zvládnutie neúspechu. Samozrejme sa to týka aj trénera a realizačného tímu. Zjednodušene povedané, ide o to, aby každý jeden člen tímu mal 100% nastavenie na výkon. Pracujem aj s amatérskymi športovcami alebo poloprofesionálmi, ale pracujem aj reprezentantmi Slovenska a olympionikmi a u každého mentálna príprava funguje inak. Je to veda, ale veľmi zaujímavá a veľmi účinná pri výkone a výsledkoch.“

- Ako sa tvoja práca aplikuje do športového prostredia?
„Má to viac foriem. Najčastejšie sú to sedenia s hráčmi/trénermi, kde im prezentujem techniky ako sa nastaviť na výkon, ako zvládať stres, ako sa vysporiadať s prehrou a podobne. Potom využívam individuálne rozhovory, kde môžeme ísť viac do hĺbky. V nich sa snažím prostredníctvom otázok nájsť silné stránky a mentálne schopnosti, ktoré ten športovec už má, len ich nevyužíva. Mnohí z nich sú negatívni a vtedy je moja úloha ukázať im aj iný spôsob rozmýšľania nad výsledkom alebo nad celým procesom prípravy na výkon. Ak je športovec nastavený pozitívne alebo sa dokáže aj sám nabudiť na výkon a nerieši zbytočne situácie, ktoré nevie ovplyvniť, tak sa ho práve naopak snažím povzbudiť a podporiť v tom, aby si to nastavenie udržal aj pri výkone. S niektorými športovcami telefonujem, alebo si píšem aj priamo pred zápasom alebo pretekmi. V tých situáciách už len vytváram atmosféru a ladíme hlavu na výkon. Sú to už posledné taktické pokyny, aby si určité veci, ktoré sme si dohodli pri sedeniach, aplikoval aj pri výkone.“

- Čo bolo tvojou základnou úlohou v levickom tíme a na čom si pracoval počas sezóny?
„Základnou úlohou na začiatok bola diagnostika hráčov prostredníctvom farebných asociácií. Je to špeciálna technika, ktorá sa u nás prakticky nepoužíva. Som jeden z pár ľudí na Slovensku, ktorí majú licenciu na diagnostiku farebných asociácií. Znamená to, že po mentálnej stránke som analyzoval osobnostnú typológiu hráčov. Aké sú ich silné stránky, slabé stránky po mentálnej oblasti, ako s nimi komunikovať, čo ich motivuje, čo ich demotivuje, ktoré sú prípadne ich silné herné stránky, v ktorých herných pozíciách je ich hlava najúčinnejšia a v ktorých pozíciách je najmenej účinná. Analýzu som predstavil trénerom a realizačnému tímu. Som veľmi rád, že ju akceptovali a prijali. Aj na základe tejto analýzy začali pracovať s tímom a s hráčmi. Následne počas sezóny som absolvoval dôležité diskusie s hlavným trénerom o mentálnom nastavení v jednotlivých zápasoch. Počas play off sme rozoberali aj mentálnu analýzu súperov.“

- Ako často prebiehali sedenia v rámci tímu?
„S tímom som sedel dvakrát, kde som mal zhruba hodinovú prednášku. Bavili sme sa o mnohých veciach, ale asi najdôležitejšia témy boli práca s emóciami a koncentráciou počas zápasu. Ako sa oni ako tím môžu mentálne nastaviť na výkon a na zápas, ako zvládnuť aj stresové situácie počas zápasu. Ukázal som im konkrétne techniky, ako môžu zvládnuť stresové momenty počas zápasu a zároveň aj situácie, pri ktorých vyhrávajú alebo prehrávajú. Ako byť stále v momente (vo flow), bez ohľadu na to, aký je priebežný stav. Mal som veľkú radosť, keď v mnohých zápasoch tieto informácie použili a malo to pre tím pozitívny výsledok. Jedným z výsledkov mojej práce bolo to, že v mnohých záveroch zápasov, aj keď prehrávali a bolo to veľmi tesné, tak dokázali psychicky zápasy zvládnuť a nakoniec aj vyhrať.“

- S čím potrebovali hráči najviac pomôcť?
„To najdôležitejšie bolo nastaviť ich 'mindset', nastavenie mysle počas zápasu, aby boli nastavení na víťazstvo bez ohľadu na to, aký je priebeh zápasu. Mnohokrát sme diskutovali aj s trénerom Teom Hojčom o jednotlivých hráčoch a o tom ako s nimi pracovať a ako s nimi komunikovať. Ale zároveň sme komunikovali aj o ňom, ako sa on ako tréner môže zlepšovať. Z čoho sa priznám, že mám obrovskú radosť, lebo počas sezóny spravil obrovský posun a progres. Netvrdím, že je to moja zásluha (úsmev), je to v prvom rade jeho práca, že sa posunul, ale som rád, že som sa na tom mohol podieľať. Jeho progres je veľmi veľký.“

- Majú napríklad slovenskí basketbalisti v porovnaní s ostatným problém vo svojom sebavedomí/odhodlaní?
„Vo všeobecnosti sa dá povedať, že slovenskí športovci majú mentalitu inak postavenú ako cudzinci. Je to spôsobené výchovou, prostredím a históriou nášho športu a spoločnosti. V určitých situáciách možno príliš špekulujeme a príliš analyzujeme možnosti namiesto toho, aby sme sa pustili do toho a išli na dvesto percent. Je vidieť veľký rozdiel, keď slovenský hráč trénuje v záhraničí a keď trénuje na Slovensku. Rozdiel je v sebavedomí a najmä v prístupe. Poviem to aj inak. Ak chceš patriť medzi špičku, tak sa musíš začať správať ako špička od prvého momentu ako začneš robiť šport profesionálnejšie.“

- Leviciam sa podarilo prelomiť všetky bariéry, ktoré ich v predchádzajúcich rokoch ťažili. Ako si to vnímal zo svojej pozície?
„Priznám sa, že som bol nervózny v určitých momentoch (úsmev), ale dôveroval som tímu a trénerom, že to zvládneme. Hráči a tréneri preukázali obrovskú disciplínu v tom, čo sme si po mentálnej stránke povedali a nastavili. Z toho mám veľkú radosť a následne mám potom ešte väčšiu radosť z toho, že sa naša práca prejavila aj vo výsledkoch.“

- Bol majstrovský titul zadosťučinením tvojej odvedenej roboty?
„Majstrovský titul je v prvom rade zadosťučinením práce hráčov a trénerov. Ja sa teším z toho, že som sa mohol určitou časťou podieľať na tej práci.“

Autor: Michal Duchovič
Foto: Lukáš Droppan